Fakta om fugler, miljø, levekår og status, kassebygging, utflukt, natursti, ringmerking ved mistnett og egne kasser, er temaer elevene vil få mulighet til å ta del i.

 

Naturveiledningen er bygget opp rundt fagdidaktiske relasjonsmodeller der konkretisering, aktivisering, motivasjon, progresjon, variasjon og samarbeid vektlegges.

 

Gjennom tre samlinger med naturveileder oppnår elevene tverrfaglighet gjennom naturfag, håndverk, praktisk tilrettelegging og samarbeid, og fysisk aktivitet ved utflukter. Det kan også utarbeides områdekart og hekkestatistikk som vil inkludere orientering og matematikk.

 

Skoleprosjektet kan bidra til å utfylle mål i læreplanen og samtidig gi grunnlag til elevene for nysgjerrighet og glede over naturen og en opplevelse av varig verdig.

 

 SkoleprosjektFUGL3

 

Link til tidligere gjennomført prosjekt:

Teori og kassebygging: https://www.sanne.skole.gran.no/?artID=3548&navB=1

Ringmerking ved mistnett: https://www.sanne.skole.gran.no/?artID=3599&navB=1

Kasseinspeksjon og pullusmerking: https://www.sanne.skole.gran.no/?artID=3642&navB=1