- artskartlegginger eller kartlegging av fugl i verneområder eller andre ønskede områder.

- takseringer av hekkefugler og trekkfugler

- konsekvensutredninger på fugl i forbindelse med utbygginger

- ringmerkingsprosjekt

- bistand i arbeid med skriving av fagrapporter

- innsamling av data til forskning 

Fuglene er en viktig miljøindikator og ringmerking har som hovedhensikt å fremskaffe vitenskapelige data om fuglene og miljøet de lever i. Gjennom ringmerkingen oppnås kunnskap som bidrar til en fornuftig bevarings- og forvaltningspolitikk for fuglene.

 

Våtmarkssenteret har etablert Ornitologisk Stasjon Odnes (OrSO) for å systematisere merkingen i deltaområdet til vitenskapelig og forvaltningsmessig hensikt. Vi utfører også ringmerking for å gi publikum mulighet til nærkontakt med fugler. På Våtmarkssenterets årlige åpne dag i mai kan du oppleve praktisk ringmerking. Fuglene står overfor et kontinuerlig press knyttet til arealendringer, miljøforurensinger og klimaendringer. Ringmerkingen bidrar til å være et verktøy som forteller noe om hvordan forskjellige fuglearter responderer på ulike påvirkningsfaktorer. Det gir grunnlag for å kunne kartlegge utfordringer og å gjøre tilrettelegginger for fugler i forbindelse med dette.

 

Kontaktperson Trond Øigarden trond@dokkadeltaet.no 

for ringmerking  Anne-Gri Stenbråten Henriksen Anne-gri@dokkadeltaet.no