Naturkunnskap for bedrifter, lag og foreninger

Ønsker din bedrift, organisasjon eller lag å lære mer om naturen så tilbyr vi et bredt spekter av temabaserte fagdager. Informasjon om naturveiledning for skoler og barnehager finner du her.

Skal du lære om naturen, lærer du best ute i selve naturen. Våtmarkssenteret tror på å se, oppleve, føle og kjenne på det vi har rundt oss. 

 

Her er noen eksempler på naturkunnskap som vi tilbyr med praktisk og teoretiske opplegg: 

  •  For hagelag, hageeiere, anleggsgartnere o.l  tilbyr vi fagdager om problematikk rundt spredning og bekjempelse av fremmede arter, og spiselige ville vekster i naturen
  •  For natur- og miljøorganisasjoner tilbyr vi fagdager om naturressurser, naturvern, klimaendringer og marin forsøpling

Andre generelle fagdager kan være 

  • Kanotur i Dokkadeltaet 
  • Guidet tur i skog
  • Ringmerking av fugl 
  • Fisk i Dokkadeltaet 
  • Insekter i vann 

 Bilde2 kopi

Ta kontakt med oss om dere har ønsker om andre emner i et opplegg.