Ringmerking

Ringmerking er en vitenskapelig metode for å få mer kunnskap om fuglene og miljøet de lever i. Dokkadeltaet Våtmarkssenter har to ringmerkere med A-lisens.


Ringmerking har som en hovedhensikt å fremskaffe biologiske data som kan bidra til en fornuftig bevarings- og forvaltningspolitikk av fuglene. Ringmerking gir data om trekk, overvintringslokaliteter, spredning av ungfugler, bevegelser for fugler som ikke trekker, levealder m.m. Våtmarkssenteret har pr. i dag ikke merket systematisk i deltaområdet, men kun brukt ringmerking for å gi publikum mulighet til nærkontakt med fugler. Våre to ringmerkere har A-lisens, det vil si de kan merke alle arter og bruke alle lovlige fangstredskaper. Vi kan tilby vår kompetanse til bruk i forskningsprosjekter og i forvaltningssammenheng.