Hva skjer?

Våtmarkssenteret arrangerer en rekke arrangementer gjennom året. Særlig i sommerhalvåret foregår det mye. da har vi guidete turer, aktiviteter på Våtmarkssenteret på Odnes og åpen utstilling. På vinteren har vi blant annet temadager og markering av verdens våtmarkssdag. Alle er velkomne til oss på våre arrangementer!