Naturveiledning på Våtmarkssenteret, Odnes 

Delatet har et meget stort biologisk mangfold som kan utforskes på mange måter. Vi har utstyr og fasiliteter til å gjøre en rekke opplegg ved Våtmarkssenteret. 

- Guidet kanotur i deltaet 

- Ringmerking med vår ornitolog 

- Fuglekassetur med vår ornitolog 

- Vanninsekter 

- Fisking med garn og isfiske på vinteren 

- Utstilling av det biologiske mangfoldet i Dokkadeltaet i Naturhuset 

 

Kompetansemål i naturfag som er kan utforskes hos oss er: 

- utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp

(10.trinn) 

- gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold (10-trinn)

- beskrive hvordan forskere har kommet frem til evolusjonsteorien og bruke denne til å forklare utviklingen av biologisk mangfold (10.trinn)

- gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold (Vg1 ST) 

- gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø (Vg1 ST)

- utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen (7.trinn)

- gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk (7.trinn)

 

 

 

Naturkasser av Dokkadeltaet, gammel skog og myr er nå i produksjon. Forventet å kunne besøke skoler/barnehager med disse fra vinter 2021. De 30 første barnehagene/skoleklassene som tar kontakt får et gratis besøk. Kassene brukes for å vise eksempler på arter fra ulike økosystemer og deres samspill i naturen. Det utvikles et pedagogisk opplegg for barnehager og skoler hvor disse kassene er utgangspunktet. Dette er en unik måte å gi elever et innblikk i mange arter på kort tid og som vekker nysgjerrighet. 

 

 

 

Naturveiledning på skoler

I den nye læreplan i naturfag vil det være mer utforsking av skolens nærmiljø, samt å gjøre tiltak for å bevare biologisk mangfold i nærmiljøet. Dette har vi lang erfaring i å gjøre gjennom vårt allsidige arbeid for å bevare og restaturere naturen. Tips til hva man kan gjøre av tiltak er noe vi kan bidra med gjennom et skolebesøk. Hva man kan gjøre i skolens nærmiljø er avhengig av hvilken type natur som er i nærheten. 

 

Eksempler på tema for skolebesøk: 

- Fremmede arter 

- Ferskvannsinekter 

- Dyr og/eller planter i skog

- Fugl (ringmerking eller fuglekasser)

- Foredrag om ønsket tema (bærekraftig utvikling, naturmangfold, naturforvaltning, biologisk mangfold, fremmede arter, miljø og klima)

 

Feltarbeid i biologi 1 og 2 

Vi har lang erfaring med å tilby feltkurs for biologielever. Tema og vanskelighetsgrad kan tilpasses etter ønske. Vi har mye utstyr for å utforske både abiotiske og biotiske faktorer, et stort biologisk mangfold som kan undersøkes og dyktige veiledere. 

 

For biologi 1 er det særlig følgende tema som kan utforskes: 

- systematikk 

- sirkulasjonssystemer hos fugl og fisk 

- formering hos fugl, fisk, insekter 

- abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem 

- samspill i naturen og biologisk mangfold 

 

For biologi 2: 

- abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem, populasjonsbiologi 

- kretsløp av nitrogen, karbon 

- evolusjon og utvikling av arter (fisk, fugl)

- bærekraftig forvaltning av naturressurser 

 

Det er mulighet for å overnatte i telt i vårt uteområde om det er lang reisevei eller om klassen ønsker et todagers feltkurs, et kjøkken og toaletter er tilgjengelig om ønskelig ved overnatting. Ta kontakt om det er noe du lurer på.