DNV har opparbeidet seg god kompetanse på bekjempelse av fremmede arter og tilbyr 

 

- planlegging og gjennomføring av flere typer manuell bekjempelse: slått, luking, rotkutting, oppgraving og bruk av kokende vanndamp av karplanter og hogst av fremmede treslag.  

- informasjonstiltak for bedrifter og allmenheten for å spre kunnskap om problematikken og forebygge videre spredning av fremmede planter

- utarbeidelsen av handlingsplan mot fremmede arter 

- sertifiserte ansatte til å benytte sprøytemidler 

 

Sprøyting gjennomføres kun i områder hvor det er et absolutt behov da det ikke er ønskelig pga. miljøeffekter. De få tilfellene vi bruker sprøytemidler foretrekker vi metoder som reduserer utilsiktede skader på arter og miljøet rundt, for eksempel injisering av plantevernmidler med sprøytepistol eller pensling av enkelte blader. 


Vi har konkret erfaring med bekjempelse av kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), mongolspringfrø (Impartiens pariflora), kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum), hagelupin (Lupinus polyphyllus), parkslirekne (Reynoutria japonica), kanadagullris (Solidago canadensis) og rynkerose (Rosa rugosa).

 

I årene 2014-2016 gjennomførte vi et skjøtselsforsøk for bekjempelse av kjempespringfrø i tilknytning til tre naturreservater i Oppland. I 2016 fram til i dag har vi også utført et skjøtselsforsøk mot hagelupin. 


?      

Figur 1 Sprøyting av parkslirekne med sprøytepistol og bekjempelse av rynkerose langs Dokka-Etnaelva (Foto: Lea Hoch)