Naturfag barneskole

Sjekk Entur om det går buss fra din skole til Odnes skole før du bestiller dyr transport. Det er 5 minutter for en voksen å gå fra busstoppen Odnes skole ned til senteret. Vi tilpasser tidspunkt for opplegg slik at dere kan komme med offentlig buss.  

 

Tema som dekkes med ett eller flere av kompetansemålene nedenfor, og som gjennom ulike praktiske leker og forsøk kan undersøkes er:

 • Bever
 • Sanser 
 • Jakten på vårfluelarven 
 • Planter og trær
 • Fisk
 • Fugl 
 • Kunst og natur

Aktuelle kompetansemål:

 • Beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute
 • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig
 • bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene 
 • gjennkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nårområder og sortere dem i grupper 

Alle kan være med, vi er tilpasset rullestolbrukere.

Kontakt Elida for å booke besøk eller for spørsmål om opplegg: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

976 850 35