Naturfag 4-6 trinn

Sjekk Entur om det går buss fra din skole til Odnes skole før du bestiller dyr transport. Det er 5 minutter for en voksen å gå fra busstoppen Odnes skole ned til senteret. Vi tilpasser tidspunkt for opplegg slik at dere kan komme med offentlig buss. 

Alle temaer har praktiske øvelser/leker og noe teori. Vanskelighetsgrad tilpasses alder og ønske fra lærer.
Varighet: 3 timer

Temaer for 4-6 trinn:
• Livssyklusen for dyr (insekter, fisk, fugl, bever) og/eller planter (vannplanter, blomster, trær) i Dokkadelatet
• Naturens søppelsystem (nedbrytning i jord og vann)
• Sortlistearter - hva er det og hvorfor er de uønsket?
• Naturkartlegging (kan gjennomføres i nærområder av skoler)
• Plastforurensning i Dokkadeltaet Naturreservat
• Beverens rolle i våtmark

Aktuelle kompetansemål som temaene er bygget på:
• Samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante-og dyrearter
• Beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen
• fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyreveldferd og skille mellom meninger
• undersøke biologisk nedbrytning og beskrive et kretsløp i naturen
• bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
• bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatetene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler

Vi skreddersyr et opplegg som passer for din klasse og vi tilpasser til årstiden.

Alle kan være med, vi er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Kontakt Elida for å booke besøk eller for spørsmål om opplegg:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
976 850 35