Naturfag 7-9 trinn

Sjekk Entur om det går buss fra din barnehage til Odnes skole før du bestiller dyr transport. Det er 5 minutter for en voksen å gå fra busstoppen Odnes skole ned til senteret. Vi tilpasser tidspunkt for opplegg slik at dere kan komme med offentlig buss. 

 

Temaer, alle med praktiske elementer:
1. Kjennetegn og systematikk av planter og dyr (Blomster, trær, insekter, fisk og fugl)
2. Natursti med oppgaver om planter og demonstrasjonsøvelser inne på senteret
3. Naturforskere (undersøke abiotiske og biotiske faktorer i ferskvann)
4. Naturtypekartlegging med naturtypekart for å kartlegge naturtyper og arter (kan gjennomføres i nærområde for skoler)
5. Skjøtsel av slåttemyr

Aktuelle kompetansemål:
• beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp-, og dyrearter og ordne dem systematisk
• planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrerer observasjoner og systematisere resultatene
• undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene med tekst og illustrasjon
• undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter

 

Kontakt Elida for å booke besøk eller for spørsmål om opplegg:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
976 850 35