Naturveiledning - Raufoss VGS

Biologi1-elever fra Raufoss VGS kom på et spennede besøk hos oss 29 mai for å lære om fuglenes mangfoldige tilpasninger, kommunikasjon og atferd. 

 Elevene fikk være med på å ringmerke mange ulike fugler og lære om hvorfor det er så viktig å nettopp ringmerke fugler for å kunne forvalte fuglebestander på en god måte. Elevene var også med på å sjekke noen av de mange fuglekassene vi har langs jernbanelinja og høre vakker fuglesang som Anne Gri kunne fortelle hvilke arter var. De fikk også høre om det store biologiske mangfoldet i deltaet og i vannkanten fant de gjeddeyngel og vanninsekter.

 

 

Ta kontakt om du ønsker å booke feltarbeid for din klasse til høsten 2020, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.