Feltarbeid med biologi1-elever fra Gjøvik VGS

6 september var to biologi1-klasser fra Gjøvik her for å ha feltarbeid.

De lærte om insekters respirasjon og sirkulasjonssystem og vi så på tilpasninger hos insekter vi fanget har for å leve i vann.

Vi ringmerket fugler og lærte hvorfor vi ringmerker, hvordan fugler puster, hvorfor de synger og andre tilpaspnger de har til miljøet.

Elevene var også ute med kano for å dra opp garn og etterpå lærte de om anatomien til fisk og vi fant en del parasitter inni dem. 

 

70449715 2309094099341188 7867476828879847424 n