Vårt formål er å være et nasjonalt kompetansesenter som skal drive undervisnings- og forskningsvirksomhet innen fagområdene miljø og våtmarksrestaurering o.a. fagområder som naturlig kan knyttes til denne virksomheten slik som landbruk og naturforvaltning. Vi skal drive aktiv informasjons- og formidlingsvirksomhet innenfor våre fagområder. 

Les mer...