Målet er til enhver tid å sitte inne med oppdaterte kunnskaper omkring inngrep, vernestatus og forandringer i fuglelivet i disse områdene, slik at dette kan brukes som et verktøy for forvaltningsmyndighetene på alle plan. Dette vil ha stor betydning for forvaltningen og verneprosessene for viktige fugleområder.


Alle opplysningene om status for fuglebestandene, status for inngrep, samt vernestatus er lagt inn i BirdLife Internationals World Bird Database. Denne er nettopp utarbeidet med tanke på kartlegging av IBA-områder i hele verden. Alle de registrerte opplysningene fra de norske IBA-områdene er publisert i egne kapitler i BirdLife International's IBA-bok.


Dokkadeltaet er valgt ut til IBA-område utfra å være et viktig rasteområde for kortnebbgjess (Anser brachyrhynchus). IBA-kriteriene for Dokkadeltaet er A4i og B1i. Dovrefjell er det andre IBA-området som har lokalisering innenfor Oppland.

 

For mer informasjon se: http://www.birdlife.no/prosjekter/iba/?id=1771