Fugletårnet på Odnes

På østsiden av deltaet står et tradisjonelt fugletårn. Tårnet ligger like vest for Odnes sag og ved siden av Våtmarkssenterets «Naturhus» (Gamlevegen 84). Det er plassert i sørøstre hjørne av Dokkadeltaet naturreservat og har utsikt til store deler av fuglereservatet. Det er litt lang avstand til de indre delene av reservatet, men fugletårnet er gunstig plassert ved lav vannstand og mye mudderbanker under vårtrekket. Ved fugletårnet er det også et fint observasjonssted fra en rampe på bakkenivå.

 

Leveggen ved Jevnakervegen

På vestsiden av Dokkadeltaet har vi etablert en levegg av påler og vegger med kikkehull mot deltaet.

Hit kommer du ved å kjøre Jevnakervegen sørover fra Dokka. 200 meter etter at Nylinna kommer ned på Jevnakervegen ser du leveggen av påler stå nede ved vannet på venstre side.

 

Fugletårnet på Våten

På vestsiden av Dokkadeltaet, har Våtmarkssenteret bygget et annerledes fugletårn. Herfra kommer du svært tett på fuglelivet i Dokkadeltaet. Pålebrygga ligger ved vår feltstasjon på Våten (Jevnakerveien 699). Pålebrygga er tegnet og bygget av lokale håndverkere. Tømmeret er gran og osp, og er hentet fra Etnedal og Land. Arkitekturen er inspirert av tømmerfløtingens historie og bruken av tre baserer seg på overleverte erfaringer.

 

Lands museums løe

På østsiden av deltaet, forholdsvis langt nord, har Lands museum restaurert en løe. Den er fint plassert for fuglekikking i deltalandskapet. I annen etasje på løa er det en lang luke som kan åpnes, slik at man kan sitte med utsikt over deltaets mange øyer. Gå inn på løas låvebru og sitt tørt og godt i all slags vær! Adkomsten til løa er langs jernbanen. Lei en dresin eller ta beina fatt på en 15 minutters spasertur.

 

Finn frem til fugletårnet, pålebrygga, leveggen og løa via vår app Outtt.