Styrets medlemmer:

 

Styreleder – Kjetil Bjørklund
Avdelingsleder i KS Avdeling: INT Samferdsel, plan og miljø

 

Nestleder – Rune Selj
Politiker og selvstendig næringsdrivende

 

Styremedlem – Petra Mariette Skoglund
Direktør ved Vitensenteret Innlandet.

 

Styremedlem – Leila Kaarina Valvik Raustøl
Daglig leder for Randsfjord museene AS

 

Styremedlem – Børre Kind Dervo
Forsker I ved Norsk Institutt for naturforskning.

 

Styremedlem – Stine Røen
Næringsrådgiver i Østre Toten kommune

 

 

 Rune Selj åpner observasjonsplattform for fugl på Odnes sammen med styreleder i DNV Kjetil Bjørklund.