Våtmarkssenteret samarbeider blant annet med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet om oppgaver for studenter i flere fag. Gjennom faget praktisk naturforvaltning har elever blant annet bidratt med oterkartlegging, kartlegging av myr for restaurering og kartlegging av edelkreps.