DNV utfører en rekke konsulenttjenester for Miljødirektoratet, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, ulike kommuner og det private. Vi samarbeid blant annet med Kistefos skogtjenester, Miljøfaglig Utredning, NINA, Vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzenberger og NIBIO med flere.

 

I 2015 åpnet DNV et besøkssenter ved fugletårnet på Odnes. Bygget inneholder kontorer, undervisningslokale, toalettfasiliteter og et flott utendørsområde for naturveiledning. DNV leier også forsamlingshuset Fjordheim på vestsida av Randsfjorden som brukes som feltstasjon, med egnede lokaliteter for uteaktiviteter.


Aktivitetene innenfor skjøtsel og restaurering foregår i hele regionen og er særlig knyttet til prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Som våtmarkssenter har DNV lagt særlig vekt på myrrestaurering og skjøtsel av denne og andre naturtyper innen våtmark. I tillegg utarbeider vi skjøtselsplaner og kartlegger et stort antall andre arter og/eller naturtyper både lokalt og regionalt. Feltsesongen er travel, og fra medio mai til slutten av oktober er DNV i hovedsak ute på forskjellige oppdrag.


Bedriften har flere ansatte med god kompetanse på NiN-kartlegging (Natur i Norge). På oppdrag fra Miljødirektoratet har selskapet de siste årene gjennomført NiN-kartlegging både som underleverandør og hovedleverandør. DNV er også involvert i flere rapporter, samt utarbeidelse av kartleggingsmateriale for feltbruk i tilknytning til NiN.


DNV tilbyr naturveiledning og guiding for både skoler og andre grupper. Blant annet har bedriften utviklet undervisningsopplegg med egne felthåndbøker for en rekke av skolene i Land-kommunene. I tillegg kan vi tilby skreddersydde opplegg til skoler, privatpersoner og andre. Med tilgang på kanoer er det også mulighet for å oppleve deltanaturen tett på.


DNV deltok i det nasjonale programmet Naturarven som verdiskaper, med prosjektet Økosystem Dokkadelta – Våtmark i en ny tid. I den forbindelse ble det gjennomført mange aktiviteter for å styrke attraktiviteten til regionen, blant annet skilting av stier og utplassering av et stort antall erfaringsstoler i sentrale naturrom langs Dokka og Etnavassdragene. Erfaringsstolene er vel verdt et besøk, og finnes ved å benytte turappen Outt.
Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS


Gamlevegen 84 – 2879 Odnes – Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.