- Kartlegging etter NiN

- Kursing og opplæring i bruk av NiN-systemet for bestillere i forbindelse med konsekvensutredninger og reguleringsplaner

- sammenstilling og gjennomgang av naturtypedata for statsforvaltere og kommuner

- overvåking av truede arter og naturtyper  

 

NiN står for Natur i Norge og er det komplette system for beskrivelse av all natur, og kan brukes til å beskrive naturforholdene og naturvariasjonen over alt i vårt langstrakte land. Arbeidet med NiN gir svært viktig kunnskap for hvordan vi kan forvalte naturen fremover.

 

DNV har utført NiN-kartlegging på oppdrag fra Miljødirektoratet hvert år siden 2015. I NiN-kartleggingen har vi hatt ulike samarbeidspartnere som Miljøfaglig Utredning, Vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger, NIBIO, NINA, Asplan Viak og Kulturlandskapssenteret i Telemark.

 

De siste årene har vi kartlagt på Hmye i Innlandet, noe i Oslo og Viken og nylig i Nord-Norge. 

 

Våtmarkssenteret har for tiden i underkant av 10 faste ansatte som jobber med NiN. I tillegg har vi samarbeid med andre aktører innen kartlegging.

 

I tillegg til den vanlig NiN-kartlegging på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlegger Våtmarkssenteret fra 2020 også verneområder rundt omkring i landet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

 

Vi tilbyr NiN-kartlegging i de fleste områder uavhengig av omfang, kontakt oss ved interesse. 

 

Kontaktperson 

Espen Sommer Værland espen@dokkadeltaet.no