På oppdrag for statlige miljøvernmyndigheter, kommuner og private utfører DNV ulike restaureringstiltak. Våtmarkssenteret har kompetanse og utstyr til å gjennomføre alle ledd av restaureringen selv. Vi tar oss av prosjektering, kartlegging, forberedelse, graving/entreprenør arbeid, overvåking og etterarbeid.

 

Vi tilbyr
- restaurering av vassdrag, myr, skog, kulturlandskap 

- utforme tiltaksplaner 

 

Vi har rammeavtale med Miljødirektoratet for restaurering av myr og annen våtmark. 

 

Nylige prosjekter er blant annet restaurering av Etnavassdraget,  

 

Kontaktperson 

Jan Erik Noreng jan-erik@dokkadeltaet.no