Vi jobber mye med forskjellige typer skjøtsel i sommerhalvåret med start tidlig vår og langt utover høsten. Oppdragsgivere kan være grunneiere, kommune eller fylkesmenn. DNV har etter hvert en stor utstyrspark med redskaper som brukes til skjøtsel. Vi har to-hjuls slåmaskiner, ryddesag og motorsager, river, hengere m.m.

 

I løpet av vår, sommer og høst gjennomfører DNV skjøtsel på 10-15 lokaliteter hvert år. Disse lokalitetene varierer fra slåttemark og slåttemyr til skjøtsel knyttet til truete arter som solblom og dragehode. Skjøtselen inkluderer blant annet slått, rydding av skog og kratt, nystyving (kutting av småtrær) samt noe fjerning av fremmedarter.

 

De fleste av lokalitetene skjøttes på oppdrag fra private grunneiere, men det inngår også blant annet veikanter med truete arter som vi rydder på oppdrag fra Statsforvalteren. Om du har behov for hjelp til skjøtsel av slåttemark, slåttemyr, lauveng/hagemark, høstingsskog, naturbeitemark eller truete arter som trenger skjøtsel, kan du ta kontakt med Lea Hoch lea@dokkadeltaet.no 

 

Vi kan også bistå med utforming av skjøtselsplaner for naturtyper (slåttemark, slåttemyr og høstingsskog). 

 

For mer informasjon om skjøtsel av kulturlandskap og praktiske råd se også:

 

 skjøtsel slåttemark

Figur 1 Slåttemarker er veldig artsrike og med sine mange blomstrende planter et viktig habitat

for pollinerende insekter (Foto: Lea Hoch 2019)

 

 skjøtsel stølslandskap synnfjell

Figur 2 ryddetiltak mot gjengroing i stølslandskap Synnfjell (Foto: Lea Hoch 2019)

 

 skjøtsel styvingstrær

Figur 3 gammel styvingstre som er i ferd med å gro igjen (Foto: Jan Erik Noreng, 2018)

 

skjøtsel slåttemyr

Figur 4 skjøtsel av slåttemyr (Foto: Lea Hoch 2019)