Skal du lære om naturen, lærer du best ute i selve naturen. Våtmarkssenteret tror på å se, oppleve, føle og kjenne på det vi har rundt oss. 

 

Her er noen eksempler på naturkunnskap som vi tilbyr med praktisk og teoretiske opplegg: 

  •  For hagelag, hageeiere, anleggsgartnere o.l  tilbyr vi fagdager om problematikk rundt spredning og bekjempelse av fremmede arter, og spiselige ville vekster i naturen
  •  For natur- og miljøorganisasjoner tilbyr vi fagdager om naturressurser, naturvern, klimaendringer og marin forsøpling

Andre generelle fagdager kan være 

  • Kanotur i Dokkadeltaet 
  • Guidet tur i skog
  • Ringmerking av fugl 
  • Fisk i Dokkadeltaet 
  • Insekter i vann 

 Bilde2 kopi

Ta kontakt med oss om dere har ønsker om andre emner i et opplegg.